Välkommen till Botkyrka
södra porten

En smart och färgglad mötesplats med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer

HANDEL

Botkyrka Södra Porten kommer att ligga i ett upptagningsområde med god tillgänglighet och köpkraft. Anslutning till större trafikleder och kollektivtrafik gör att handelsplatsen kan attrahera olika verksamheter och målgrupper, både gällande storlek och utbud.

KONTOR, FÖRETAGS- OCH SERVICETJÄNSTER

Närhet till kollektivtrafik och urbana verksamheter gör att området kan erbjuda attraktiva, prisvärda kontor för mindre och större företag. Här finns redan flera restauranger och gott om parkering.

INDUSTRI

Redan nu finns ett väletablerat område för små och medelstora industriföretag. För nya företag kommer det att finnas lokaler i varierande storlek för att passa deras behov och anslutning till större vägnät gör transportmöjligheter enkla.

MER INFORMATION

Vill du veta mer om projektet?
Ladda ner pdf:en nedan.

FÖR ETABLERING
OCH INFORMATION:

 

Martin Bucht, VD och styrelseledamot
martin.bucht@skanska.se

Patrik Larsson, styrelseledamot
patrik.larsson@skanska.se

Gustav Fridlund, styrelseledamot
gustav.fridlund@botkyrka.se

Johan Westin, suppleant
johan.westin@botkyrka.se

För företagsinformation och intresseanmälningar, kontakta Näringslivsenheten i Botkyrka kommun: foretag@botkyrka.se, telefon: 08- 530 610 00